האם האתר שלכם מוכן לרגולציה החדשה בנוגע להגנת מידע?

https://premium.wpmudev.org/blog/gdpr-compliance/