FastWeb2

על שם מי רשום שם הדומיין של האתר / החנות / עמוד הנחיתה שלך?

פנה אלי השבוע לקוח, נקרא לו דורון (שם בדוי), שהחנות שלו ירדה מהאוויר ומקים החנות בחופשה, מנותק מהציוויליזציה.

במקרה רגיל, מה שיש לעשות במקרה כזה הוא לקבל מהלקוח את פרטי הגישה לדומיין ולחבילת האחסון, מה שבדרך כלל יאפשר גישה לקבצים שלו ומשם מעלים את האתר חזרה לאוויר, סוף סיפור.

אבל אם הכל היה מתנהל ככה פשוט, לא הייתי כותבת לכם על זה. ומכיוון שזה לא היה ככה פשוט, זו הזדמנות לקרוא לכם לשים לב, על שם מי רשום שם הדומיין של האתר שלכם.

רוב מקימי האתרים המקצועיים, מקפידים לרשום את הדומיין על שם הלקוח ושם מנהל הדומיין יהיה על שמו של מקים האתר (האיש הטכני), וכך צריך.

אלא שבסיפור הזה, לא רק ששם הדומיין היה רשום על שם מקים האתר, מבלי שדורון ידע את הפרט (הלא שולי הזה), אלא שדורון גם לא ידע שהוא צריך לקבל ממקים האתר את פרטי הגישה לדומיין ולחבילת האחסון ולשמור אותם במקום מיוחד, זכיר ונגיש.

במקרה כזה, ללא כל גישה לדומיין או לחבילת אחסון, לא היתה לנו כל אפשרות לעזור לדורון בהעלאת החנות שלו חזרה לאוויר, והיא נשארה כך למעלה משבוע…. שזה נזק מטורף לעסק עובד באינטרנט.

קבלו שלושה טיפים סופר חשובים:

  1. בדקו ששם הדומיין של האתר שלכם רשום על שמכם.
  2. בקשו ממקים האתר את פרטי הגישה לדומיין ושמרו אותם במקום מיוחד, זכיר ונגיש.
  3. בקשו ממקים האתר את פרטי הגישה לחבילת אחסון שלכם ושמרו אותם במקום מיוחד, זכיר ונגיש.
דילוג לתוכן