FastWeb2

תקנון, תנאי שימוש ופרטיות

1) כללי:
א. בכל מקום שבו נכתב בלשון זכר – הכוונה גם לנקבה כמשתמע ולהיפך.
ב. האתר מציע מגוון שירותי הקמת אתרים וחנויות אלקטרוניות, שירותי אחסון אתרים והזמנת שמות מתחם (שם דומיין), שירותי עיצוב גרפי ואיור שיקראו להלן "השירותים המוצעים באתר".
ג. תנאי השימוש שלהלן יחולו על כל שימוש והזמנת השירותים המוצעים באתר שיעשו על ידך ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין "עידן-הדלי". עקב כך, הנך מתבקש לקרוא מסמך זה במלואו ובעיון.
ד. גלישה באתר ו/או הזמנת השירותים המוצעים באתר, מהווה את הסכמתך לתנאי מסמך זה, אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
ה. שמות המותגים והאתרים: "FW2-BOX" ,"MY-HOME" ו-"FastWeb2" הינם בבעלותה ובניהולה של "עידן-הדלי", וכל ההתקשרות מתבצעת מולה, להלן פרטי התקשרות עדכניים:
מלי לוי – עידן-הדלי
נחמה הנדל 3, כפר סבא 4421694
טלפון: 077-7069393
נייד: 058-7069393
פקס: 09-7469576
דואר אלקטרוני: [email protected]
2) הזמנת השירותים המוצעים באתר:
א. הזמנת השירותים המוצעים באתר מתבצעת באמצעות PayPal, כרטיסי אשראי והעברות בנקאיות בלבד.
ב. לביצוע הזמנת השירותים המוצעים באתר יש להרשם ולבחור סיסמה אישית שתלווה אותך בכל השימוש באתר.
ג. תהליך הזמנת השירותים המוצעים באתר מתחיל בבחירת השירות הרצוי מתוך הקטלוג או דפי המבצעים אותו יש להוסיף אותו לסל הקניות ע"י לחיצה על קישור/כפתור "הצטרפו למסלול זה" או "הזמנה מיידית" או "הוסף לסל" או "הזמן עכשיו" או "קנה אותי" או "הצטרפות למסלול / חבילה" בהתאם למוצר / שירות.ד. לכל השירותים המוצעים באתר כרטיס מידע מפורט הכולל את מרכיבי השירות, לוחות זמנים לביצוע העבודה, מפרט טכנולוגי וכדומה – לבירורים נוספים ניתן לפנות אלינו באמצעות הדואר האלקטרוני או הטלפון בימים ושעות העבודה כפי שהם מצויינים בעמוד "צור קשר".

ה. לאחר הוספת אחד או יותר מהשירותים המוצעים באתר לסל הקניות ולסיום תהליך ההזמנה יש ללחוץ על הקישור/כפתור "אל הקופה" ושם תתבקש להקיש פרטים נוספים להשלמת התהליך כגון כתובת למשלוח, פרטי כרטיס אשראי וכל פרט נוסף הנדרש להשלמת העסקה, לחיצה על כפתור/קישור "שלח הזמנה" תעביר את נתוני העסקה אל שרת
"עידן-הדלי", בסיום הפעולה תתקבל הודעה על קליטת הנתונים במערכת. שים לב! הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

ו. לאחר קליטת הנתונים בשרת "עידן-הדלי" הם יועברו לאישור פרטי כרטיס האשראי, אנו נודיע לך באמצעות הדואר האלקטרוני או הטלפון על אישור/דחיית העסקה. מובהר בזאת שלצורך העניין קובעים אך ורק הנתונים/אישורים כפי שהם מופיעים במחשבי "עידן-הדלי".

ז. מובהר בזאת שעסקאות בהוראת קבע פנימית (ללא פגיעה באובליגו) מחויבות באופן אוטמטי למשך 12 חודשים מההזמנה, למען הסר ספק, בעסקת תשלומים בהוראת קבע פנימית הלקוח מתחייב למשך שנה אחת, הפסקת השירות לפני תום המועד תחוייב בנוסף בדמי התקנה של 945 ש"ח + מע"מ.

3) אספקת השירותים המוצעים באתר:

לאחר אישור העסקה וגביית התשלום במלואו, תבצע "עידן-הדלי" את העבודות הדרושות להקמת האתר או החנות האלקטרונית שהזמנת. מובהר בזאת שלוח הזמנים הסופי תלוי בבחירת העיצוב ושם הדומיין הרצוי על ידך ובכפוף לזמינות שם הדומיין במאגר השמות באינטרנט ובהתאם למספר ימי העבודה שצויינו בכרטיס המידע.

4) ביטול עסקה:

הנך רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א -1981 הקובע כי במידה ובחרת לבטל את העסקה רשאית "עידן-הדלי" לגבות ממך דמי ביטול בשיעור של עד 5% מ מחיר המוצר אותו רכשת או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם. מובהר בזאת שרישום שם דומיין (שם מתחם) אינו ניתן לביטול או החזר כספי וזאת עפ"י תקנות איגוד האינטרנט. מובהר בזאת שאתר אינטרנט בהתאמה אישית / עיצוב אישי אינו נכלל בהוראות החוק וכל ביטול יחוייב בדמי סקיצות לפחות. מובהר בזאת שהפסקת העסקה לפני תום המועד תחוייב בנוסף בדמי התקנה של 745 ש"ח + מע"מ.

5) תנאי שימוש והסכם שירות:

א. מובהר בזאת שלקוחות "עידן-הדלי" רשאים להשתמש בשרתי החברה / חבילות האירוח למטרות חוקיות בלבד. העברה של חומר תוך הפרה של חוקים פדרליים, חוקי מדינה או תקנות מקומיות אסורה. חומר אסור כולל, אך לא רק, חומר מוגן בזכויות יוצרים, חומר הנחשב מבחינה משפטית לאיום או תועבה, וכן חומר הנחשב לסודות מסחריים/מקצועיים ו"עידן-הדלי" שומרת על הזכות לסרב להעניק את שירותיה למי שאינו עומד בתנאים אלו.

ב. "עידן-הדלי" שומרת לעצמה את הזכות להשעות או לבטל את חשבון הלקוח לחלק או לכל השירותים במקרה של שימוש לרעה בחשבון או בשרתי החברה ולפי שיקול דעתה הבלעדי והלקוח יישא בכל הוצאה מיוחדת שתיגרם לחברה כתוצאה משימוש זה.

ג. מובהר ומודגש שכל ניסיון לפגוע בפעולת השרת, בשרת עצמו או בלקוחות השרת או בלקוחות "עידן-הדלי" – אסורים בהחלט ו"עידן-הדלי" שומרת לעצמה את הזכות לבטל את חשבון הלקוח באופן מיידי וללא כל התראה מוקדמת בכל מקרה של פגיעה שכזו והלקוח יישא בכל הוצאה מיוחדת שתיגרם ל"עידן-הדלי" כתוצאה מניסיון זה.

ד. לקוחות "עידן-הדלי" זכאים לתעבורה מוגבלת בהתאם לנפח החבילה שהוזמנה – מחיר לנפח תעבורה נוסף לחודש (מעבר לחבילה) יחושב לפי 1.50 דולר לכל 1 ג"ב נוסף.

ה. חל איסור מוחלט לעשות שימוש בחבילת האירוח ו/או שרתי החברה לצורך הפצת דואר זבל! "עידן-הדלי" שומרת לעצמה את הזכות לבטל חשבונות לקוח באופן מיידי וללא כל התראה מוקדמת בכל מקרה שבו יעשה שימוש כזה והלקוח יישא בכל הוצאה מיוחדת שתיגרם לחברה כתוצאה משימוש זה.

ו. לקוחות "עידן-הדלי" שרכשו חבילת אירוח מורשים להקים חדרי chat או פורומים רק לאחר שקיבלו אישור בכתב מ"עידן-הדלי".

ז. לקוחות "עידן-הדלי" שרכשו חבילת אירוח יוכלו להריץ תוכניות/סקריפטים הפועלים ברקע רק לאחר שקיבלו אישור בכתב מ"עידן-הדלי". כל מקרה כזה יידון לגופו של עניין ויחול עליו תשלום מיוחד בהתאם לניצול משאבי המערכת והיקף התחזוקה הנדרשת לצורך תפעולו. לקוח שיש בחשבונו תוכנית כזו המנצלת באופן שוטף ורציף מעל 12% ממשאבי המערכת של השרת יתבקש להסירו באופן מידי.

ח. "עידן-הדלי" אינה מאפשרת הפעלה של IRC או IRC bots בשרתיה.

ט. "עידן-הדלי" שומרת על הזכות לבטל את שירותיה ללקוח בכל עת. החלק היחסי של כל התשלומים ששולמו מראש יוחזר ללקוח במקרה שהחברה תממש את זכות הביטול המוקנית לה.

י. חל איסור מוחלט על עשיית שימוש בשרתי החברה לפעולות הפצה, אחסון, עיבוד, שמירה או כל פעולה אחרת בהקשר עם חומרי תועבה או פורנוגרפיה, או כל חומר אחר שהחברה מסתייגת ממנו, כולל, אך לא רק.

יא. הלקוח מאשר כי יגן על "עידן-הדלי", יפצה אותה ויפטור אותה מכל תביעה, אחריות, אובדן, הפסד או עלות, לרבות שכר טרחת עורך דין, אשר יופנו כלפי "עידן-הדלי", סוכניה, לקוחותיה, מנהליה ועובדיה, כתוצאה מכל שירות שסופק או ניתן, או שהוסכם על אספקתו, או כל מוצר שנמכר על ידי הלקוח, סוכניו, עובדיו או שליחיו במסגרת זו.

יב. הלקוח מסכים להגן על "עידן-הדלי", לפצות אותה ולפטור אותה מכל חבות כדלהלן: (1) נזקי גוף או רכוש שנגרמו על ידי מוצרים שנמכרו או הופצו בדרך אחרת בהקשר עם השרת של "עידן-הדלי"; (2) כל חומר שסופק על ידי הלקוח תוך הפרה או הפרה לכאורה של הזכויות הבלעדיות של צד שלישי; (33) הפרה של זכויות יוצרים; וכן (4) מוצרים פגומים שנמכרו ללקוח דרך השרת של "עידן-הדלי".

יג. "עידן-הדלי" אינה מציעה אחריות מכל סוג שהוא, בין במפורש ובין במשתמע, לגבי השירותים המסופקים. "עידן-הדלי" מתנערת מכל אחריות בדבר סחירות או התאמה למטרה מסוימת, לרבות אובדן נתונים כתוצאה מעיכוב, אי-מסירה, מסירה שגויה וכל הפסקה אחרת בשירות שנגרמה על ידי החברה ועובדיה. הגיבוי ש"עידן-הדלי" מבצעת נועד לשימוש ושרידות המערכת הכוללת שלה ושל לקוחותיה ולשימושה בלבד, שרותי גיבוי או שחזור מגיבוי ינתנו בתשלום בלבד ועל פי המצאותו של גיבוי כזה במערכת.

6) סודיות המידע:

א. "עידן-הדלי" לא תעשה כל שימוש במידע שיסופק על ידך אלא לצורך השירות שאותו הזמנת ו/או אלא אם הדבר נדרש עפ"י דין ו/או כדי למנוע שימוש לרעה.

ב. למידע שיסופק על ידך תהיה גישה אך ורק לעובדים הזקוקים למידע לצורך מתן השירות.

ג. "עידן-הדלי" נוקטת באמצעי האבטחה המקובלים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע, העברה נתוני כרטיס האשראי והנתונים האישיים נעשית באופן מוצפן ועל פי התקנים המחמירים, מובהר בזאת ש"עידן-הדלי" לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא ישיר או עקיף שייגרם לך במקרה שהמידע יאבד או יעשה בו שימוש לרעה כתוצאה ממקרים שאינם בשליטתה או כתוצאה מכוח עליון.

ד. ככלל "עידן-הדלי" אינה אוספת נתונים אישיים על מבקרים, אלא רק את המידע המסופק על ידי המשתמשים הרושמים עצמם בעמוד הפרופיל שלהם.

ה. בכתיבת תגובה באתר שלנו, באפשרותך להחליט אם לאפשר לנו לשמור את השם שלך, כתובת האימייל שלך וכתובת האתר שלך בקבצי עוגיות (cookies). השמירה תתבצע לנוחיותך, על מנת שלא יהיה צורך למלא את הפרטים שלך שוב בכתיבת תגובה נוספת. קבצי העוגיות ישמרו לשנה.

ו. אם אתה מבקר בעמוד ההתחברות של האתר, נגדיר קובץ עוגיה זמני על מנת לקבוע האם הדפדפן שלך מקבל קבצי עוגיות. קובץ עוגיה זה אינו מכיל נתונים אישיים והוא נמחק בעת סגירת הדפדפן.

ז. כאשר תתחבר, אנחנו גם נגדיר מספר 'עוגיות' על מנת לשמור את פרטי ההתחברות שלך ואת בחירות התצוגה שלך. עוגיות התחברות תקפות ליומיים, ועוגיות אפשרויות מסך תקפות לשנה. אם תבחר באפשרות "זכור אותי", פרטי ההתחברות שלך יהיו תקפים למשך שבועיים. אם תתנתק מהחשבון שלך, עוגיות ההתחברות יימחקו.

ח. אם אתה עורך או מפרסם מאמר, קובץ 'עוגיה' נוסף יישמר בדפדפן שלך. קובץ 'עוגיה' זה אינו כולל נתונים אישיים ופשוט מציין את מזהה הפוסט של המאמר. הוא יפוג לאחר יום אחד.

7) שונות:

א. כל המידע המוצג באתר לרבות סימנים מסחריים, מידע מילולי, תמונות, צלמיות (אייקונים), לוגו וכו´ מוגנים בזכויות יוצרים ואין להעתיק/לשכפל/להפיץ או לעשות כל שימוש שהוא במידע זה ללא אישור מפורש ובכתב מ-"עידן-הדלי".

ב. כשאר התכנים המופיעים ברשת האינטרנט חשופים תכני האתר לרבות ההודעות בפורומים, מאמרים, חדשות, קישורים, וכו´ לרשת האינטרנט באמצעות מנועי החיפוש השונים, קישורים, הפניות וכו´ ו"עידן-הדלי" אינה אחראית לאבטחת המידע ו/או לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לגולש/ת ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך.

ג. מובהר בזאת כי המידע המתפרסם באתר לרבות ההודעות בפורומים, מאמרים, חדשות, קישורים, וכו´ הינו בגדר עצה בלבד ואינו מהווה תחליף לאיש מקצוע, "עידן-הדלי" לא תישא באחריות כל שהיא כתוצאה מהשימוש שיעשה במידע באתר והוא נעשה על אחריותו/ה המלאה של הגולש/ת באתר.

ד. "עידן-הדלי" שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר.

ה. מוסכם בזאת שרק לבתי המשפט באזור כפר סבא תהא הסמכות המקומית והעניינית לדון בכל מחלוקת בנוגע לעסקה זו.

8) תנאים כלליים וזכויות יוצרים / קניין:

  • אחריות – אחריותה של "עידן-הדלי" תוגבל לתקינות המערכת ולאבטחת מידע נאותה. מובהר בזאת ש"עידן-הדלי" לא תישא באחריות כל שהיא גם במקרה של תקלה טכנית באתר או בבסיס הנתונים ואחריותה תוגבל לתיקון התקלה בלבד.
  • שינויים – לכל שלב יידרש אישורכם בכתב, שינויים לאחר אישור יחויבו בתוספת זמן ומחיר.
  • זכויות יוצרים/ קניין – זכויות היוצרים והקניין לתוכני האתר שייכות במלואן ללקוח ובאחריותו הבלעדית.
  • מוסכם בזאת שרק לבתי המשפט באזור כפר סבא תהא הסמכות המקומית והעניינית לדון בכל מחלוקת בנוגע לעסקה זו.

גלישה נעימה!
צוות האתר

דילוג לתוכן